Theo dõi thông tin về Lốp dành cho XeTải và Xe Buýt của Michelin Việt Nam. Cập nhật sản phẩm mới, tìm kiếm thông tin trong thế giới lốp và khám phá những công nghệ mới nhất và những bước đột phá quan trọng nhất.