Bảo mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Michelin hân hạnh chào đón quý khách đến với Trang Web này [http://vn.michelintrucktyre.com]

Các thuật ngữ “quý khách” và “của quý khách” được sử dụng trong Hợp Đồng này là chỉ những người truy cập Trang Web và các thuật ngữ “Michelin”, “về chúng tôi”, “của chúng tôi” và “chúng tôi” là chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Michelin Việt Nam và các công ty liên kết.

Vui lòng đọc kỹ Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật trước khi tra cứu Trang Web. Khi bắt đầu sử dụng Trang Web này hoặc bất kỳ trang liên kết hoặc dịch vụ của Trang Web quý khách sẽ được xem là đã đồng ý với Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

Nếu bạn không đồng ý với Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng đóng cửa sổ trình duyệt của quý khách và không truy cập Trang Web.

Chúng tôi có toàn quyền bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các quy định của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này có thể sẽ thỉnh thoảng được điều chỉnh, vì vậy vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên. Bằng việc sử dụng Trang Web này sau khi các thay đổi của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật đã được đăng tải hoặc quý khách đã được thông báo về các thay đổi đó bằng cách khác, quý khách đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù quý khách đã thực sự xem qua những thay đổi đó hay chưa. Nếu quý khách không đồng ý với Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, quý khách không nên sử dụng Trang Web và quý khách cần thu xếp để hủy tài khoản sử dụng đã đăng ký hoặc thuê bao với chúng tôi.


I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


1. Trừ khi có quy định khác, quý khách được cấp quyền truy cập hạn chế, không độc quyền, không được chuyển giao, sử dụng và hiển thị Trang Web và tài liệu được cung cấp tại trang đó, cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách, không sử dụng cho mục đích thương mại, với điều kiện là quý khách tuân thủ đầy đủ các quy định của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này. Quý khách cũng hiểu rằng thông tin mà quý khách được chia sẻ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của quý khách và không phù hợp hoặc áp dụng cho những người khác.


2. Chúng tôi có toàn quyền và không cần hoặc có nghĩa vụ phải báo trước, có thể dừng, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phương diện nào của Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với (i) hạn chế thời gian sử dụng Trang Web, (ii) hạn chế số lượng được phép sử dụng, (iii) hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng Trang Web và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào của người sử dụng, và (iv) hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ hình thức dịch vụ nào có sẵn trên Trang Web. Quý khách đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hoặc điều chỉnh liên quan đến việc quý khách truy cập vào, sử dụng Trang Web có thể có hiệu lực mà không có thông báo trước.


3. Nếu quý khách không tuân theo Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi chúng tôi có thể quy định khác tùy từng thời điểm, quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể nay lập tức ngăn chặn việc quý khách truy cập vào Trang Web và/hoặc ngăn chặn các truy cập khác vào Trang Web của chúng tôi (hoặc một phần của Trang Web). Ngoài ra, quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với việc chấm dứt hoặc hủy truy cập, sử dụng của quý khách vào Trang Web của chúng.


4. Quý khách đồng ý rằng Trang Web sẽ chỉ được sử dụng bằng cách thức hợp lý và hợp pháp và thông tin liên lạc sẽ không phải là các thông tin tục tĩu, không đứng đắn hoặc gây phản cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Quý khách đồng ý không thực hiện trên Trang Web hoặc kết nối Trang Web có khả năng cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh một trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định khác.


5. Các bài đăng trên các mục tương tác của Trang Web không có tính riêng tư. Tất cả các thông tin và tài liệu mà quý khách cung cấp sẽ do Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi điều chỉnh, quý khách có thể truy cập Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ lúc nào ở cuối mỗi trang trên Trang Web.


6. Quý khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi, các công ty liên kết, giám đốc, người lao động, đại lý và người đại diện của chúng tôi, và giữ cho những người đó không bị tổn hại từ mọi khiếu nại và trách nhiệm (bao gồm chi phí pháp lý) có thể xảy ra từ các bài quý khách đăng tải, hoặc từ việc sử dụng các tài liệu mà quý khách có được từ Trang Web, hoặc từ việc quý khách vi phạm Hợp Đồng này, hoặc từ việc quý khách sử dụng Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật..


7. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG QUÝ KHÁCH TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. TRANG WEB VÀ BẤT KỲ LỜI TƯ VẤN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LÀ "NGUYÊN TRẠNG," VÀ MICHELIN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC TẠI ĐÂY TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC ẨN Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TIN CẬY, QUYỀN, KHẢ NĂNG BUÔN BÁN, KHÔNG VI PHẠM, THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, BẢO LÃNH HOẶC CAM ĐOAN NÀO KHÁC, CHO DÙ LÀ BẰNG LỜI NÓI, VĂN BẢN HOẶC BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TOÀN VẸN CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU CHO DỊCH VỤ.

TRONG KHI MỌI CẨN TRỌNG ĐƯỢC TÍNH ĐẾN, MICHELIN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC SẼ TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC, BỊ LỖI HOẶC BỊ SAI SÓT HOẶC BỊ MẤT THÔNG TIN ĐƯỢC TRUYỀN TẢI HOẶC KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT.

MICHELIN HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC, HOẶC BẤT KỲ BÊN CẤP PHÉP, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC ĐƯA RA CÁC CAM ĐOAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM, CÁC ĐỀ NGHỊ, NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB ĐỐI VỚI TÍNH CHÍNH XÁC, XÁC THỰC, TIN CẬY, HOẶC KHÁC. THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TRANG WEB NÀY CHỈ LÀ THÔNG TIN CHUNG. KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG SẢN PHẨM LỐP XE CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NHIỀU YẾU TỐ NHƯ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG CỦA PHƯƠNG TIỆN, VÀ THÓI QUEN LÁI XE CÁ NHÂN. VUI LÒNG THAM VẤN VỚI NGƯỜI GIAO DỊCH HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA MICHELIN CỦA QUÝ KHÁCH TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH MUA.

MICHELIN HOẶC NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC GIÁM ĐỐC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ KHÁCH HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP XẢY RA, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC ĐƯỢC CHO LÀ TỪ HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH TRUY CẬP VÀO HOẶC KHÔNG THỂ TRUY CẬP VÀO TRANG WEB, BAO GỒM VIỆC CHO RẰNG BỊ NHIỄM VI RÚT TỪ TRANG MẠNG, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC TIN CẬY VÀO TRANG WEB HOẶC VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU CÓ TRÊN TRANG WEB, BẤT KỂ HÌNH THỨC KHIẾU NẠI HOẶC TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN NHÂN KHỞI KIỆN.

NẾU BẤT KỲ PHẦN NÀO TRONG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY BỊ CHO RẰNG KHÔNG CÓ HIỆU LỰC, THÌ TRÁCH NHIỆM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.


8. Trang Web chứa các tài liệu có bản quyền, tên thương mại, và các thông tin sở hữu trí tuệ khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các hình ảnh, đồ họa, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh và video. Michelin sở hữu mọi quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với mọi và toàn bộ nội dung được đưa lên Trang Web. Quý khách không được phép, và đồng ý rằng sẽ không xuất bản, sao chép, hoặc khai thác dưới hình thức khác, bất kỳ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào của Trang Web. Trừ khi luật bản quyền có quy định cho phép rõ ràng, không được phép sao chép, xuất bản, hoặc khai thác thương mại các tài liệu được truy cập hoặc tải xuống từ Trang Web khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Michelin. Quý khách đồng ý rằng quý khách không có quyền sở hữu khi sao chép hoặc tải xuống các tài liệu có bản quyền. Theo đây quý khách cho phép Michelin quyền sử dụng, tái bản, sửa đổi, bổ sung, xuất bản, dịch, phân phối và trình bày miễn phí và không độc quyền một phần hoặc toàn bộ các nội dung được quý khách đăng tải trên Trang Web.


9. Quý khách đồng ý rằng pháp luật điều chỉnh đối với hành vi pháp lý hoặc tố tụng pháp luật liên quan đến việc sử dụng Trang Web này sẽ là pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang Web sẽ được giải quyết chung thẩm bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quy Tắc Trọng Tài hiện hành.

Nếu bất kỳ quy định nào của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này hoặc một phần của Thông Báo Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật này bị tuyên bố không có hiệu lực, thì quy định hoặc phần không có hiệu lực đó sẽ được xem là bị loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ.


II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Michelin cam kết duy trì tính bảo mật của khách hàng hoặc những ai truy cập Trang Web. Trang này đưa ra quy định về cách thức chúng tôi quản lý các “thông tin cá nhân”. Điều khoản này nhằm giúp quý khách hiểu được cách thức chúng tôi quản lý các thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ, cách quy khách truy cập thông tin và cách sửa đổi các thông tin đó và, nếu cần thiết, quý khách có thể khiếu nại về việc quản lý thông tin của chúng tôi.

A. Chúng tôi thu thập và lưu giữ loại thông tin cá nhân gì?

Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn, các yêu cầu qua e-mail (mục liên lạc với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẽ xã hội (ví dụ như nút "Like" trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể.

Trang Web này không tự động giữ hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, ngoài địa chỉ IP của người sử dụng để đăng nhập và các thông tin từng phần như là thời gian truy cập trang web và phần trình duyệt được gõ để sử dụng. Các thông tin này sẽ được trang web chủ ghi nhận và chỉ được sử dùng cho hệ thống quản lý và để cung cấp số liệu thống kê mà chúng tôi dùng để đánh giá việc sử dụng của Trang Web.

Các phần trong Trang Web của chúng tôi sử dụng các tập tin (cookie) để lưu trữ thông tin trên máy tính của quý khách để tăng cường kinh nghiệm của quý khách khi vào Trang Web này và để lưu trữ các mục thông tin và thông tin yêu thích. Việc truy cập các mục của Trang Web này của quý khách có thể bị hạn chế nếu quý khách không cho phép lưu trữ cookie trên máy tính của quý khách.

Cookie là gì:

Một cookie là một tập tin nhỏ được lưu vào máy tính của người sử dụng nhằm giúp lưu trữ các thông tin yêu thích và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà người sử dụng truy cập. Cookie có thể lưu vào mục cài đặt của người sử dụng trên một số trang web và thỉnh thoảng có thể sử dụng để truy lại người sử dụng đã làm thế nào để vào và tương tác với các trang web. Điều quan trọng cần làm rõ là cookie không thu thập dữ liệu cá nhân đang lưu trữ trong ổ cứng hoặc trong máy tính của quý khách. Để biết thêm về cookie, hãy truy cập vào www.allaboutcookies.org.


Michelin sử dụng Cookie như thế nào

Michelin làm việc với các đối tác được chọn lọc và giám sát cẩn thận, những đối tác này giúp chúng tôi sử dụng cookie để phân tích trang web. Việc phân tích sẽ giúp chúng tôi hiểu được khách hàng đang tương tác với trang web như thế nào nhằm tối ưu hóa trang web để tăng cường kinh nghiệm truy cập của khách hàng. Đồng thời một số đối tác có thể lập các cookie trong thời gian quý khách truy cập để hỗ trợ các quảng cáo tùy biến mà quý khách có thể nhìn thấy ở nơi khác trên Internet.


Làm thế nào để xóa bỏ Cookie

Nếu quý khách muốn loại/ngăn chặn cookie của chúng tôi khỏi ổ cứng của quý khách, quý khách có thể tìm được cách loại bỏ cookie từ trình duyệt của quý khách tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Bằng cách sử dụng Trang Web của chúng tôi, quý khách đồng ý với việc sử dụng cookie và các công nghệ khác được lập tại điều khoản này. Quý khách được tự do ngăn chặn các cookie của chúng tôi và theo đó điều chỉnh cài đặt trình duyệt của quý khách.


B. Giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Thông tin cá nhân mà quý khách gửi cho chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức điện tử hoặc hình thức giấy trên hệ thống riêng của chúng tôi hoặc trên hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân được bảo vệ bằng biện pháp bảo vệ thích hợp. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và ràng buộc các bên đó với nghĩa vụ bảo mật khi đang lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân.


C. Mục đích của việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn đối với, yêu cầu qua e-mail (mục liên hệ với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẻ xã hội (ví dụ như nút "Like" trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể. Trong từng trường hợp chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp để chuyển cho quý khách các dịch vụ mà quý khách thông báo rằng quý khách muốn tham gia. Quý khách sẽ có cơ hội để lựa chọn không tiếp tục liên hệ nếu mong muốn. Nếu quý khách không muốn chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với nhà cung cấp hoặc bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Các nhà cung cấp và bên cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo mật và bảo đảm thông tin cá nhân của quý khách, và họ phải sử dụng thông tin cá nhân của quý khách chỉ cho nhu cầu dịch vụ mà họ được giao phó.


D. Tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba

Chúng tôi nhận dịch vụ từ các công ty khác thuộc Hệ Thống Michelin Group và các bên cung cấp dịch vụ bên ngoài, một số công ty này có thể nằm ngoài quốc gia mà quý khách đang sống (xem thêm mục bên dưới có tiêu đề "Các Tiết Lộ Ra Nước Ngoài "), và thông tin của quý khách có thể được cung cấp cho họ vì mục đích này.

Các bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách bao gồm:

 • Các công ty liên quan trong Hệ Thống Michelin bên ngoài quốc gia mà quý khách đang sống;
 • Những người cần được tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách để chúng tôi cung cấp hoặc quản lý các dịch vụ hoặc giao dịch mà quý khách yêu cầu bao gồm:
  • các bên cung cấp dịch vụ, như dịch vụ mail, đại lý cung cấp; đại lý dịch vụ và hỗ trợ; đại lý dịch vụ khách hàng
  • các bên cung cấp dịch vụ mà chúng tôi giao thầu phụ đối với các công việc thực hiện theo các hợp đồng của chúng tôi (nếu có) với quý khách
 • Các bên cung cấp dịch vụ pháp lý, kiểm toán, xử lý, đánh giá và dịch vụ chuyên môn khác mà có trách nhiệm bảo mật với chúng tôi
 • Các bên cung cấp dịch vụ phân tích và nghiên cứu thị trường là bên cung cấp chương trình tiếp thị, nghiên cứu thị trường, hoặc các dịch vụ khác liên quan đến chương trình khuyến mãi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • Bên bảo hiểm, người định giá và người bảo hiểm
 • Các cơ quan báo cáo gian lận
 • Bất kỳ nhà đầu tư, người mua hoặc người tiềm năng nào muốn mua lại một lợi ích trong một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi tùy từng thời điểm; và
 • Bất kỳ ai mà chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ theo quy định của pháp luật, quy chế, quy tắc hoặc hướng dẫn bao gồm các cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan điều hành, hoặc cơ quan công nghiệp được công nhận (toàn bộ hoặc một số cơ quan này có thể trong hoặc ngoài quốc gia quý khách đang sống)

E. Tiết lộ ra nước ngoài

Vì cấu trúc quản lý của chúng tôi, một số bên trong Michelin được nhận thông tin cá nhân có thể không nằm tại quốc gia mà quý khách đang sống. Trong khi việc liệt kê mọi quốc gia mà thông tin của quý khách có thể được chuyển đến vào từng thời điểm là không khả thi hợp lý, các quốc gia đó hầu như là các quốc gia mà Micheline có văn phòng trên toàn thế giới. Một danh sách các quốc gia đó có thể tìm thấy tại trang web của Michelin tại www.michelin.com. Những tổ chức đó có thể cũng được yêu cầu tiết lộ thông tin mà chúng tôi chia sẻ với họ theo quy định của pháp luật nước ngoài.

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin như đã nêu ở trên, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ đó và bảo đảm rằng thông tin cá nhân của quý khách sẽ được quản lý theo quy định của pháp luật.


F. Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách được quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ bằng cách liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi (chi tiết liên hệ bên dưới). Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu.


G. Yêu cầu hiệu chỉnh thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi hiệu chỉnh/điều chỉnh thông tin cá nhân của quý khách mà chúng tôi đang lưu giữ. Nếu quý khách mong muốn hiệu chỉnh, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Mật của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới.

Bất kỳ việc hiệu chỉnh nào của chúng tôi thông thường sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày có yêu cầu. Nếu có bất kỳ chậm trễ nào chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho quý khách biết.

Việc hiệu chỉnh thông tin được cung cấp miễn phí.


H. Khiếu nại và tranh chấp

Nếu quý khách có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc tuân thủ các luật về bảo mật của chúng tôi vui lòng liên hệ Nhân Viên Bảo Mật (chi tiết liên hệ bên dưới).

Chúng tôi sẽ gửi xác nhận việc khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ thẩm tra các khiếu nại và giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại. Nếu chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý khách trong thời hạn này chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết lý do của việc chưa giải quyết đó và xác định một ngày mà chúng tôi sẽ giải quyết xong.

Trường hợp chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại đáp ứng yêu cầu của quý khách, thì quý khách có thể chuyển khiếu nại đó đến cơ quan có thẩm quyền phù hợp tại quốc gia mà quý khách đang sống.


III. Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về Michelin và Chính Sách Bảo Mật và điều khoản sử dụng, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại http://vn.michelintrucktyre.com/contact