Làm thế nào để chúng tôi có thể giúp bạn?

Hãy sử dụng mẫu điền thông tin dưới đây để đảm bảo chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn nhanh chóng. Vui lòng chọn đúng thông tin và lý do tại sao bạn muốn liên lạc với chúng tôi. Xin cảm ơn!

Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới


Công ty TNHH Michelin Việt Nam

Tòa nhà REE, lầu 5, số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT +84 8 3942 1111
Fax +84 8 3943 1511